GEOTON s.r.o.


REALIZÁCIE


Vrtná súprava ZIF 650M
Vrtná súprava UGB 50M
Vrtná súprava UGB 50M
Meranie výdatnosti prameňa (Zboj)
Ochranné pásmo vodárenského zdroja Lazy II
Vsakovanie podzemnej vody využitej tepelným čerpadlom
Vsakovanie podzemnej vody využitej tepelným čerpadlom
Prieskum znečistenia podzemných vôd
Geodetické merania monitorovacích vrtov
Monitoring kvantity a kvality banských vôd
Hydrodynamická skúška
Hydrodynamická skúška
untitled-1.jpg
.
..